logo
 0
logo
 

Showroom Máy Lọc Nước Karofi/ Bảng Giá Máy Lọc Nước Karofi

Kết thúc sau:
Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-L56
12.990.000 ₫
Máy lọc nước 3 chức năng nóng lạnh nguội Karofi Livotec 612
9.490.000 ₫
Máy lọc nước Karofi KAH-D10
8.490.000 ₫
Máy lọc nước Karofi điện phân ion kiềm giàu Hydrogen KAE-S65
19.990.000 ₫
Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D66S
12.750.000 ₫
Máy Lọc Nước Karofi Optimus I1 Model O-I129/A - 9 Lõi Lọc, Có ORP Alkaline
8.790.000 ₫
Máy Lọc Nước Karofi OPTIMUS S1 MODEL O-S128 – 8 Lõi Lọc
9.760.000 ₫
Máy lọc nước RO Karofi Optimus Pro O-i439 9 lõi KG
Máy Lọc Nước Karofi Optimus I2 Model O-I228 - 8 Lõi Lọc, có Nano Silver
9.350.000 ₫
Máy Lọc Nước Karofi KAQ-P95 - 10 lõi lọc, có NanoSilver

Máy lọc nước Karofi Optimus

Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-L56
12.990.000 ₫
Máy lọc nước 3 chức năng nóng lạnh nguội Karofi Livotec 612
9.490.000 ₫
Máy lọc nước Karofi KAH-D10
8.490.000 ₫
Máy lọc nước Karofi điện phân ion kiềm giàu Hydrogen KAE-S65
19.990.000 ₫
Máy lọc nước RO Karofi Optimus Pro O-i439 9 lõi KG
Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D66S
12.750.000 ₫
Máy Lọc Nước Karofi Optimus I1 Model O-I129/A - 9 Lõi Lọc, Có ORP Alkaline
8.790.000 ₫
Máy Lọc Nước Karofi OPTIMUS S1 MODEL O-S128 – 8 Lõi Lọc
9.760.000 ₫
Máy Lọc Nước Karofi Optimus I2 Model O-I228 - 8 Lõi Lọc, có Nano Silver
9.350.000 ₫
Máy Lọc Nước Karofi KAQ-P95 - 10 lõi lọc, có NanoSilver
Máy Lọc Nước Karofi Optimus HOT O-H128 - 8 Lõi Lọc, Có NanoSilver
10.490.000 ₫
Máy Lọc Nước Karofi Optimus PLUS O-P1310 - 10 Lõi Lọc, Có NanoSilver
9.800.000 ₫
Máy Lọc Nước Karofi Optimus O-S139-NS - 9 Lõi Lọc, Có NanoSilver
10.390.000 ₫
Máy Lọc Nước Karofi Optimus HOT+ O-H238 - 8 Lõi Lọc
13.790.000 ₫
Máy Lọc Nước Karofi Optimus Pro O-I439 - 9 Lõi Lọc, có Nano Silver
9.390.000 ₫
Máy Lọc Nước Karofi OPTIMUS S1 MODEL O-S129/U- 9 Lõi Lọc- Đèn UV
9.130.000 ₫
Máy Lọc Nước Karofi Optimus I2 Model O-I229/U- 9 Lõi Lọc – Đèn UV
12.640.000 ₫
Máy Lọc Nước Karofi OPTIMUS S1 MODEL O-S129/A- 9 Lõi Lọc
10.340.000 ₫
Máy Lọc Nước Karofi OPTIMUS I1 MODEL O-I129/U- 9 Lõi Lọc- Đèn UV
11.490.000 ₫
Máy Lọc Nước Karofi Optimus I2 Model O-I229/A- 9 Lõi Lọc, có Alkaline
11.720.000 ₫
Máy Lọc Nước Karofi Optimus I2 Model O-I128 – 8 Lõi Lọc, có Nano Silver
8.890.000 ₫

Máy lọc nước Karofi IRO 2.0

Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 2.0 K9IQ-2 – 9 cấp, cảm ứng, Đèn UV
Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 2.0 K9IQ-2AU – 9 cấp, cảm ứng, Lõi Alkaline
Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 2.0 K9IQ-2 PLUS  – 9 cấp, cảm ứng, lõi Hydrogen
MÁY LỌC NƯỚC THÔNG MINH KAROFI KAQ-U95 – 10 LÕI HYDROGEN
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KAQ-O07
Máy lọc nước Karofi KAQ-U05
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI ERO100
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KAQ-U03
Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 2.0 – 7 cấp, cảm ứng, cảnh báo thay lõi
Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 2.0 K8IQ-2– 8 cấp, cảm ứng, lõi Nano Silver
Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 2.0 – 6 cấp, cảm ứng, cảnh báo thay lõi

Máy lọc nước Karofi IRO 1.1

Máy lọc nước Karofi iRO 1.1 - 10 cấp K9I-1 tủ IQ( ORP+ UV)
8.680.000 ₫
Máy lọc nước Karofi iRO 1.1 9 cấp lọc K9I-1A tủ IQ( lõi ORP)
8.080.000 ₫
May lọc nước thông minh Karofi IRO 1.1 - 9 cấp, có đèn UV, tủ IQ
Máy lọc nước Karofi IRO 1.1 - 9 cấp K8I-1U có tủ IQ (+ đèn UV)
9.680.000 ₫
Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 1.1 - 8 cấp, có báo thay lõi, tủ IQ
Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 1.1 - 7 cấp, có báo thay lõi, tủ IQ
Máy lọc nước  thông minh Karofi IRO 1.1 - 8 cấp, có báo thay lõi lọc, không vỏ tủ
Máy lọc nước Karofi IRO 1.1 - 6 cấp, có báo thay lõi, tủ IQ
Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 1.1 - 7 Cấp, báo thay lõi, không vỏ tủ
Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 1.1 - 9 Cấp, có đèn UV, không vỏ tủ
Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 1.1 - 6 Cấp, có báo thay lõi, không vỏ tủ

Máy lọc nước Karofi sRO

Máy Lọc Nước KAROFI SRO 6 CẤP KHÔNG TỦ IQ
4.990.000 ₫
Máy Lọc Nước KAROFI SRO 8 CẤP KHÔNG TỦ IQ
MÁY LỌC NƯỚC THÔNG MINH SRO 1.0 – 9 CẤP (K9S) TỦ IQ
7.100.000 ₫
MÁY LỌC NƯỚC THÔNG MINH SRO 1.0 – 7 CẤP (K7S) TỦ IQ
5.840.000 ₫
MÁY LỌC NƯỚC THÔNG MINH SRO 1.0 – 8 CẤP (K8S) TỦ IQ
5.980.000 ₫
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI SRO KSI80 - 8 LÕI LỌC
7.190.000 ₫
Máy Lọc Nước KAROFI SRO 9 CẤP KHÔNG TỦ IQ

Máy lọc nước Karofi thường

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI K6S CÓ TỦ IQ
5.700.000 ₫
Máy lọc nước Karofi 9 cấp thường tủ cường lực Karofi KT90/U IQ
Máy lọc nước Karofi thường 8 cấp tủ cường lực Karofi KT80 IQ
Máy lọc nước Karofi 7 cấp thường tủ cường lực Karofi KT70 IQ

Máy lọc nước nóng lạnh

Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-I55
11.400.000 ₫
Máy lọc nước livotec 600 với 2 chức năng lạnh nguội
7.990.000 ₫
Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-N89
15.700.000 ₫
Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D68
13.680.000 ₫
Máy lọc nước Livotec 611 với 3 chức năng nóng lạnh nguội
8.990.000 ₫
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI EPU030S
12.000.000 ₫
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI HC300RO
9.290.000 ₫
Máy Lọc Nước Nóng Lạnh Karofi Karofi KAD-D88
14.710.000 ₫
Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-N69
14.290.000 ₫
Cây Nước Nóng Lạnh Úp Bình KAROFI HC16
4.490.000 ₫
Máy lọc nước nóng lạnh Karofi KAD-D66
12.990.000 ₫
Cây Nước Nóng Lạnh Úp Bình Karofi HC01 W
3.450.000 ₫
Cây Nước Nóng Lạnh Hút Bình KAROFI HC19
6.250.000 ₫
Cây Nước Nóng Lạnh Hút Bình KAROFI HC300-W
5.790.000 ₫
Cây Nước Nóng Lạnh Hút Bình KAROFI HCV200
7.160.000 ₫
Cây Nước Nóng Lạnh Hút Bình KAROFI HCV151-WH
6.970.000 ₫
Máy Lọc Nước Nóng Lạnh Karofi HCV362 - 6 lõi lọc
13.050.000 ₫
Máy Lọc Nước Nóng Lạnh Karofi HCV200RO - 6 lõi lọc, có Nano Silver
8.770.000 ₫
Máy Lọc Nước Nóng Lạnh Karofi OPTIMUS DUO O-D138
11.790.000 ₫
Máy Lọc Nước Nóng Lạnh Karofi HC18-RO
10.900.000 ₫
Máy Lọc Nước Nóng Lạnh Karofi KAD-D50
Máy Lọc Nước Nóng Lạnh Karofi KAD-D52
Cây nước nóng lạnh Karofi HC02-W
Máy lọc nước tích hợp nóng lạnh Karofi HCV351-WH
Cây nước nóng lạnh Karofi HC15

Máy lọc nước công suất lớn

Máy lọc nước công nghiệp 150L/H có tủ Karofi KF150- T
68.000.000 ₫
Máy lọc nước công nghiệp 150L/H Karofi KF150
62.820.000 ₫
Máy lọc nước Karofi công nghiệp có tủ công suất 350l/h Karofi KF350-T
96.000.000 ₫
Hệ thống lọc nước RO công nghiệp công suất 250 lít/h có vỏ tủ Karofi KCN-250-T
102.375.000 ₫
Hệ thống máy lọc nước công suất 750l/h có tủ Karofi KF750-T
156.000.000 ₫
Máy lọc nước công nghiệp có tủ công suất 500 lít/h Karofi KF500-T
140.360.000 ₫
Hệ thống máy lọc nước công suất 1500l/h có tủ Karofi KF1500-T
269.000.000 ₫
Hệ thống máy lọc nước công suất 1000l/h có tủ Karofi KF1000-T
178.200.000 ₫
Hệ thống lọc tổng đầu nguồn Karofi KTF-222C
29.800.000 ₫
Hệ thống máy lọc nước công suất 2000l/h có tủ Karofi KF2000-T
309.000.000 ₫
Hệ thống lọc tổng đầu nguồn Karofi KTF-332I
55.000.000 ₫
Hệ thống lọc tổng đầu nguồn Karofi KTF-332C
43.000.000 ₫
Hệ thống lọc tổng đầu nguồn Karofi KTF-333C
60.000.000 ₫
Hệ thống lọc tổng đầu nguồn Karofi WHF-E666U
145.800.000 ₫
Hệ thống lọc tổng đầu nguồn Karofi KTF-333I
76.000.000 ₫
Hệ thống lọc tổng đầu nguồn Karofi KTF-552-ECO
59.000.000 ₫
Hệ thống lọc tổng đầu nguồn Karofi WHF-E666
127.440.000 ₫
Hệ thống lọc tổng đầu nguồn Karofi KTF-662-ECO
74.000.000 ₫
Hệ thống lọc tổng đầu nguồn Karofi KTF-552
84.000.000 ₫
Hệ thống lọc tổng đầu nguồn Karofi KTF-662
98.000.000 ₫
Hệ thống lọc tổng Karofi KST-79
82.000.000 ₫
Màng siêu lọc UF Inox + lõi lọc bông cho chung cư
11.500.000 ₫
Máy Lọc Nước Công Suất Lớn Karofi KB80 – Công Suất 80 Lít/h
16.790.000 ₫
Hệ thống lọc tổng Karofi KMF-68
79.000.000 ₫
Máy lọc nước đầu nguồn cao cấp Karofi KTF-888
204.600.000 ₫
Máy Lọc Nước Công Suất Lớn Karofi KB75 – Công Suất 75 Lít/h
13.500.000 ₫
Thiết bị lọc nước đầu nguồn Karofi
Máy Lọc Nước Công Suất Lớn Karofi KB30 – Công Suất 30 Lít/h
11.810.000 ₫
Máy Lọc Nước Công Suất Lớn Karofi KB50 – Công Suất 50 Lít/h
15.500.000 ₫

Phụ kiện lọc nước Karofi

Máy lọc không khí Karofi KAP-317
9.131.000 ₫
LÕI SỐ 1 Karofi SMAX DUO 1 - BẢO VỆ KÉP DUO PRO
180.000 ₫
Lõi lọc số 1 Karofi SMAX DUO 1 - Vi lọc
120.000 ₫
Máy lọc không khí Karofi KAP-E114
3.390.000 ₫
Máy lọc không khí Karofi KAP-115
5.500.000 ₫
Lõi lọc Karofi Smax Duo 2 - Bảo vệ kép
250.000 ₫
Lõi lọc nước số 3 Karofi - Smax Duo 3 - Vi lọc đa điểm
250.000 ₫
Lõi than lưới Karofi SMAX DUO 3 - POST CARBON
150.000 ₫
LÕI SỐ 2 Karofi SMAX DUO 2 - ION EXCHANGE
250.000 ₫
LÕI SỐ 2 Karofi SMAX DUO 2 - ACTIVATED CARBON
140.000 ₫
Lõi lọc nước Karofi CTO – GAC
200.000 ₫
Màng lọc Karofi RO Purifim USA
918.000 ₫
Lõi lọc Karofi Tourmaline
450.000 ₫
Bộ lõi lọc nước Karofi 123
Bộ lõi Smax hiệu suất cao Karofi HP 6.2
Bộ lõi Smax hiệu suất cao Karofi HP 6.1
Lõi lọc Karofi Cation 10 inch
274.000 ₫
Lõi lọc Nano bạc Silver Karofi
548.000 ₫
Lõi lọc nước Karofi ORP alkaline
680.000 ₫
Đèn Karofi UV diệt khuẩn
1.180.000 ₫
Màng lọc nước RO 100GDP Hàn Quốc
990.000 ₫
Lõi lọc nước số 5 Karofi - Lõi GAC-T33 than hoạt tính
423.000 ₫
Lõi lọc nước RO Karofi L4
810.000 ₫
Lõi hồng ngoại xa Karofi Far Infrared
441.000 ₫
Lõi khoáng đá Karofi – MINERAL
308.000 ₫
Quạt Cây Thông Minh Karofi KF-352DC
2.290.000 ₫
Quạt điều hoà Karofi KAC-18R
Lõi lọc nước số 1 Karofi – pp 5 micron
Tủ của máy lọc nước Karofi IQ
Lõi lọc số 2 Karofi- Lõi than hoạt tính OCB-GAC
120.000 ₫

Máy lọc nước Karofi tủ đứng

Máy lọc nước Karofi N-e118 - 8 lõi lọc, có NanoSilver
7.460.000 ₫
Máy lọc nước Karofi Livotec LRC110-H - 10 lõi lọc, có NanoSilver
Máy lọc nước Karofi Livotec LRA107
5.740.000 ₫
Máy lọc nước Karofi Livotec LRA 109 - 9 lõi lọc, có NanoSilver
Máy lọc nước Karofi Livotec LRC110-T - 10 lõi lọc, có NanoSilver
Máy lọc nước Karofi N-e119/A - 9 lõi lọc, có NanoSilver
6.730.000 ₫
Máy lọc nước Karofi N-e119/U - 9 lõi lọc, có NanoSilver, Đèn UV
7.410.000 ₫
Máy lọc nước Karofi Livotec LRA 107 - 7 lõi lọc, có NanoSilver
Máy lọc nước Karofi ERO80 - 8 lõi lọc, có NanoSilver
7.120.000 ₫
Máy lọc nước Karofi Livotec 512 - 10 lõi lọc, có NanoSilver
Máy lọc nước lợ Karofi KBW-9RO - 9 lõi lọc, có NanoSilver
Máy lọc nước Karofi Livotec 311 - 8 lõi lọc, có NanoSilver
Máy lọc nước Karofi K-I238 - 8 lõi lọc, có NanoSilver
8.290.000 ₫
Máy lọc nước Karofi KSI90 Plus - 9 lõi lọc, có NanoSilver
8.850.000 ₫
Máy lọc nước Karofi N-E239 - 9 lõi lọc, có NanoSilver
7.290.000 ₫
Máy lọc nước Karofi E9RO - 9 lõi lọc, có NanoSilver
7.920.000 ₫
Máy lọc nước thông minh Karofi Megaton M-I2210/UH - 10 lõi lọc, đèn UV
12.060.000 ₫
Máy lọc nước Karofi ERO110
7.920.000 ₫
Máy lọc nước lợ Karofi KBW-8RO - 7 lõi lọc, có NanoSilver
Máy lọc nước Karofi ERO102
8.270.000 ₫
Máy lọc nước lợ Karofi KBW80 - 8 lõi lọc, có NanoSilver
Máy lọc nước lợ Karofi KBW100 - 10 lõi lọc, có NanoSilver

Máy lọc nước không tủ

Máy lọc nước Karofi ERO80 không tủ 10 cấp lọc (ORP +UV)
8.150.000 ₫
Máy lọc nước Karofi 9 cấp lọc KT-ERO80 đèn UV
7.750.000 ₫
Máy lọc nước Karofi KT-ERO80 - 9 cấp lọc + lõi ORP
7.150.000 ₫
Máy lọc nước Karofi 9 cấp lọc Slim S-s038 có đèn UV
7.550.000 ₫
Máy lọc nước Karofi Slim S-s038 + lõi ORP + lõi đèn UV
7.950.000 ₫
Máy lọc nước Karofi Slim S-s038 9 cấp lọc + Lõi ORP
6.950.000 ₫
Máy Lọc Nước Không Tủ Karofi SLIM S-S038 - 8 Lõi Lọc - Có NanoSliver
6.990.000 ₫
Máy Lọc Nước KAROFI KT80 KHÔNG VỎ TỦ IQ
Máy Lọc Nước KAROFI SRO 7 CẤP KHÔNG TỦ IQ
Máy lọc nước Karofi 9 cấp không tủ đèn UV Karofi KT90/U KV
Máy Lọc Nước Không Tủ Karofi KT-KS80 - 8 Lõi Lọc - Có NanoSilver
6.230.000 ₫
Máy Lọc Nước Không Tủ Karofi S-S137 - 7 Lõi Lọc - Có NanoSilver
4.790.000 ₫
Máy Lọc Nước Không Tủ Karofi Livotec 212 - 8 Lõi Lọc - Có NanoSilver
4.820.000 ₫
Máy Lọc Nước Không Tủ Karofi KT-ERO80 - 8 Lõi Lọc - Có NanoSilver
6.310.000 ₫
Máy Lọc Nước Không Tủ Karofi Livotec LBQ-U06 - 5 Lõi Lọc
1.390.000 ₫
Máy Lọc Nước Không Tủ Karofi Livotec LBQ-U05 - 4 Lõi Lọc
1.280.000 ₫
Máy Lọc Nước Không Tủ Karofi KAQ-U16 - 10 Lõi Lọc - Có NanoSilver
7.230.000 ₫
Máy Lọc Nước Lợ Không Tủ Karofi SBW-9RO - 8 Lõi Lọc - Có NanoSilver
5.390.000 ₫
Máy Lọc Nước Không Tủ Karofi KT-E9RO - 9 Lõi Lọc - Có NanoSilver
6.540.000 ₫
Máy Lọc Nước KAROFI KT60 KHÔNG VỎ TỦ IQ
Máy Lọc Nước KAROFI KT70 KHÔNG VỎ TỦ IQ
Máy Lọc Nước  KAROFI KT 90 KHÔNG VỎ TỦ IQ- 9 Lõi Lọc -Đèn UV
5.990.000 ₫
 Trang chủ
 Danh mục
 Cửa hàng
 Gọi ngay
 Khuyến mãi